General

 


Maatschappelijk

Als je langdurig, blijvend en/of moeilijk aantoonbaar letsel opgelopen hebt, loop je al vrij snel tegen enorme problemen op bij de diverse instanties en je tegenpartij (verzekeraar tegenpartij wel te verstaan).

De grootste problemen ontstaan met het UWV. Immers gaat het financiële leven óók gewoon door ! Op deze pagina heb ik getracht om aan de hand van enkele "eigen" voorbeelden, aan te geven hoe het UWV meent te moeten kunnen handelen tegenoverstaande hun eigen medemens. Dit gaat beslist niet op een menswaardige wijze !
Sléchts een nummer !
Geen enkele actie is tegen jou als slachtoffer persoonlijk gericht !
Het UWV heeft net als andere instanties opdracht gekregen om binnen de door de overheid gestelde regels te handelen. Dat hier voorbij gegaan word aan persoonlijke omstandigheden is dan ook niet verwonderlijk. Ook binnen het UWV heeft het personeel te handelen naar de opdracht van zijn/haar werkgever. Daar naast moeten ze natuurlijk voorkomen dat er misbruik gemaakt word.
Dat is natuurlijk verdraaid makkelijk gezegd !
Maar als uitkeringstrekker (want dat ben je) word je door elke actie waardoor jij het nóg slechter krijgt, wél persoonlijk de dupe !

Deze handelswijze staat dan ook garant voor problemen want als zij niet doen wat hun van
hoger hand opgedrongen word, worden ze zonder pardon de laan uit gestuurd. Dus in mijn
ogen kom je ten aller tijden tegenover mensen te zitten die geen moraal hebben !

Als ik nl óóit een opdracht van mijn baas kreeg die tegen mijn principes in druiste omdat een klant hierdoor onterecht benadeelt of op verkeerd been gezet werd, weigerde ik om tot uitvoering over te gaan. Dat noemt men in het beschaafd Nederlands "geweten"
Je moet dus gewetenloos handelen wil je bij het UWV als verzekeringsarts je werk kunnen blijven doen. Maar je wil ook de patiënt die je in je hart wél serieus neemt, niet tegen de borst stoten en nog meer beschadigen. Met gevolg dat men tijdens gesprekken heel meegaand is maar de brief die er achteraan komt, des te harder binnen komt. Er word dan ineens gesproken over "arbeid hervattende mogelijkheden" die besproken zouden zijn, terwijl dat NIET aan de orde is geweest. De verzekeringsarts had nl. zijn hoop uit gesproken dat de nieuw op handen zijnde therapieën wél aan zouden slaan en wenste me heel veel sterkte !
Dat is even een héél ander verhaal dan wat er in de brief stond !


Voor dat je stappen kunt ondernemen ligt er al een oproep voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. Ik kan hier uren vertellen over de misstanden van het UWV want geloof me, er is geen instantie die zo krom in elkaar steekt als het UWV.

In augustus 2005 werd ik opgeroepen voor een keuring voor de nieuwe WIA. Binnen 20 minuten werd er bepaald dat ik voor 37% arbeidsongeschikt zou zijn (sokken aantrekken deed ik een half uur over en moest daarna een uur plat) om maar een voorbeeld te noemen. Om over de 24uur hevige pijn maar te zwijgen ! In de brief die volgde, heb ik méér leugens bij elkaar gezien dan ik in heel mijn leven bij elkaar ooit gehoord had. Uiteindelijk heb ik 2 maanden nodig gehad om met behulp van andere, bezwaar aan te tekenen. Ondertussen werd ik wél gekort volgens die bepaling.
Uiteindelijk is er bezwaar aangetekend op minstens 80 punten, waar dingen gewoon verzonnen waren, feiten verdraait werden en eigen interpretaties gedaan werden zonder enige onderbouwing met feiten. Kortom een fake keuring op alle fronten ! Wettelijk gezien heeft de bezwaar commissie vanhet UWV (ook zo krom) de verplichting om binnen 13 weken uitspraak te doen. De uiteindelijke uitspraak kwam pas eind mei 2006 nadat ik ze nog slechts 1 week gegeven had om een besluit te nemen. Ik zou anders alles regelrecht door sturen naar mijn advocaat.
Je voeld hem al aan natuurlijk.....
Ineens kon het bezwaar binnen een week behandeld worden. De uitslag was minder bevredigend nl. op ALLE punten afgewezen ! Men wist niet wat men er mee aan moest kennelijk want ik had wél alles onderbouwd, dus maar klakkeloos een kopie trekken van het eerdere besluit, een begeleidend schrijven dat het bezwaar afgewezen is en klaar is kees !

Uiteraard heb ik een advocaat ingeschakeld en heb ik tot op heden de ene na de andere rechtzaak gehad.

Er werd beroep aangetekend tegen het WIA besluit. Vervolgens tot twéé keer toe bezwaar tegen opheffing uitkering welke beide keren na een half jaar terug gedraait werden. Je moet ondertussen maar zien waar je van leeft !! De rechtbank stelde dat er een herkeuring plaats moest vinden, dit gebeurde uiteindelijk in mrt 2008. Ook hier bleek het UWV onverwurmbaar en gaf me slechts een paar procentjes bij, voor de gedane moeite. Ook hier tegen zijn we in beroep gegaan en nadat deze ongegrond verklaart werd, hebben we Hogerberoep aangetekend. Uiteindelijk zou dit Hoger beroep medio april dienen. Ik bracht ter zitting belastend bewijs in mbt tot mijn letsel. De zaak werd een maand verdaagd en gesloten afgehandelt, wat inhoud dat geen van beide partijen aanwezig zijn en de rechter van achter zijn bureau een beslissing neemt. Het UWV diende reaktie in die luide; We hebben overal rekening mee gehouden. Op z`n minst vreemd te noemen daar het UWV tot op hede "alle" belastende zaken van tafel heeft geveegt ?? De rechter geeft ze echter wederom het voordeel van de twijfel en vind dus kennelijk dat ik gewoon kan werken ???

De realiteit;
De inkomsten die ik nu krijg (genieten is een wel héél verkeert woord in deze) staan gelijk aan wat ik zou hebben als ik drié dagen in de maand zou gaan klussen. Dát wetende maakt het me extra ziek want de oplossing ligt zó dichtbij, maar desondanks niet haalbaar !

Ik kan mezelf niet eens staande houden binnen het gezin, zit zwaar aan de morfine omdat de pijn me anders tot waanzin drijft. Gelukkig zijn de kinderen inmiddels zo oud dat ze zélf hun brood kunnen smeren etc. want ik ben daar meestal niet eens toe in staat. Kan mijn eigen familie niet eens bezoeken en feesten e.d. vinden plaats zonder mijn aanwezigheid. Kan met mijn linker arm nog nét een kopje koffie vast houden maar word het zwaarder, schiet mijn schouder weg. Bovendien moet ik mezelf dan héél goed concentrereren anders ligt het al over de grond voor dat het zijn bestemming bereikt heeft. Mijn linker arm en been willen nl nog steeds niets automatisch doen zoals normaal gebruikelijk. Kracht doseren gaat links dus ook niet tot nauwelijks. Zo kan ik een lijst van minstens twéé A4tjes opstellen. Ik voel het niet alleen zo maar ben letterlijk gevangen in mijn eigen lichaam. Inplaats van dat je bijval krijgt, word je overal als uitschot behandelt !

Sterker nog, men maakt enorm misbruik van je handicap !


Als jij iets vergeet te vertellen omdat je zwaar geheugenverlies lijd, dan beschuldigen ze je direct van fraude maar als zij op grote schaal feiten verdraaien, brieven van specialisten naast zich neer leggen omdat deze hun wil ondermijnen, dan moet je dat als normaal zien?

Lang leven ... Nederland - VERnederland !!
Beredenering houding:
Ik durf aan de hand van mijn bevindingen te zeggen dat medewerkers van het UWV zich schuldig maakt aan herstel belemmerende en demoraliserende praktijken. Malversatie en manipulatie.

De enige verklaring die ik hiervoor kan vinden; Het heeft er alle schijn van dat men af wil van alle uitkeringsvormen zodat mensen in plaats daar van, aangewezen gaan worden op partikuliere verzekeringen ! Een andere verklaring voor dat onmenselijke gedrag kan ik niet vinden.
 
Laatste Update: 28 augustus 2011

NEW NEW NEW

Mijn laatste nieuwe initiatief is WikiTotall. Wikipedia letsel en letselschade

Whiplash Lotgenoten

Na een periode van bezinning, heb ik op 8 aug. 2008, besloten om het beheer van whiplashinformatie.nl geheel over te nemen. Om het voortbestaan van deze lotgenoten site óók voor de toekomst te kunnen blijven garanderen !

Onder de loep genomen !

Onder de loep ! Hier zijn acties / reacties te lezen van z.g. professionals. Noem het vreemd, absurd, crimineel of hoe je maar wilt. Feit is dat het genoeg zegt over de huidige maatschappij waar in we leven !

 

Copyright motorongeval.nl 2009. All Rights Reserved.
design and co-established by: modern-designer.nl