General

 

 

Mijn Letselschadetraject

Inmiddels is het al weer ruim 8 jaar geleden dat het ongeval plaats gevonden heeft. Acht jaar welke bol hebben gestaan van intriges en belangenverstrengelingen. Acht jaaer van voortdurend gevechten tegen het onrecht. Het gevolg is dat mijn lichamelijke klachten alleen maar toegenomen zijn en dat daar naast het UWV maar vooral de Verzekeraar, haar letselschaderegelaars, mijn hele leven ten gronden hebben gericht. En niet alleen dat van mij maar óók het leven van mijn vriendin en de beide kinderen naar de kloten aan het helpen zijn geweest en waarom ?

Enkel uit eigen financiëel belang !

Maar óók nalatige belangenbehartigers waar ik tót op heden mee te maken heb gehad, hebben enkel eigen belangen nagestreeft. Daar naast hebben helaas óók een aantal Specialisten enorme steken laten vallen, al dan niet uit onbenul, dan wel puur eigen belang, om maar niet ter verantwoording geroepen te worden door verzekeraars. Want dat zijn uiteindelijk tóch hun broodheren.

Huidige stand van zaken;

UWV heeft inmiddels duurzaam IVA toegekend ( na 7 jaar vechten en alle financiële consequenties van dien)
Verzekeraar wil tot een regeling komen, daar bij eist men wél dat ik hun naam en die van hun bemiddelaar verwijder op de site. In het belang van deze afwikkeling heb ik daar (voorlopig) gehoor aan gegeven. Namen van overige betrokkenen laat ik uiteraard ongewijzigd staan.

Korte terugblik op letselschadetraject;

Ik heb de namen van verzekeraar en ook de bemiddelaar weg gehaalt in het belang van de afwikkeling van mijn letselschadezaak. Dit neemt echter niet weg dat ik wél mijn verhaal laat staan omdat er geen enkel woord aan gelogen is en het tijd word dat er een eind komt aan het uitwringen van mensen welke juist alle hulp van de wereld keihard nodig hebben.

Men raakt hiermee namelijk niet alleen het slachtoffer zelf maar óók zijn/haar partner en kinderen.


Of men het niet wil zien óf zichzelf niet realiseerd maar feit is dat zij enorme gevolgen veroorzaken voor de kinderen van de slachtoffers zelf want door slachtoffers in de schulden weg te laten zinken, komen de kinderen van het slachtoffer automatisch héél veel tekort en lopen zij zelfs achterstand op in hun ontwikkeling !

Het is niet alleen ongehoord schandalig hoe men mensen welke eerder slachtoffer werden aan iets waar men zelf totaal niets kon doen, nogmaals tot slachtoffer maken uit ordinair financiëel eigen belang. Ik zie het als mijn taak om een waarschuwing af te geven aan mijn medemens maar zeker ook aan de politiek zodat er hopenlijk eens wat gedaan word aan deze uitbuiting van mensen welke juist alle hulp nodig hebben.

......... Deze praktijken MOETEN GESTOPT WORDEN !


Ik ben inmiddels druk doende om mijn verhaal geschikt te maken voor de media. Maar grotendeels ligt het al klaar en in meervoud, want het mag niet zo zijn dat men er alsnog mee weg zal komen, ongeacht wat mij nog te wachten staat.

Ik zal hier alvast een begin maken, door de namen vrij te geven van de betrokkenen, zodat iedereen in ieder geval weet met wie je beslist NIET in aanraking moet komen ! U BENT GEWAARSCHUWD !

Hoodrol spelers.
(verkorte uiteenzetting)

 • Verzekeraars
  • Verzekeraar tegenpartij.
   • Beloofde beterschap nadat GRM Expertise op een schandalige vóóroorlogse wijze over alle grenzen van redelijkheid heen, waren gegaan. GRM Expertise werd van de zaak af gehaalt en men zou vanaf dat moment alleen nog maar oplossingsgericht bezig gaan. Daar mee kwam een andere Letselschaderegelaar in beeld en begon het drama pas echt. De verzekeraar meent echter dat de nog veel verder gaande aan crimineel gedrag grenzende praktijken welke de huidige letselschadebemiddelaar er op na meent te mogen houden, kennelijk wél aan sluit op hun bedrijfspolicie ? Hier over later uiteraard nog véél meer !
 • Stichting Rechtsbijstand
  • Rechtsbijstand
   • Regelde het eerste gesprek naar behoren, echter de gemaakte afspraak om in December 2006 een resumerend gesprek te houden, is er nóóit van gekomen ! Men had nooit tijd of was niet bereikbaar, belde of mailde nooit terug ! Het mag duidelijk zijn dat ze liever hadden dat ik op stapte dan dat ze me verder wilde helpen. Dus ben ik op zoek gegaan naar een waardig belangenvertegenwoordiger in een totaal vreemde wereld van juristen en advocaten.
 • GRM Expertise
  • Letselschaderegelaar.(Eerste)
   • Ik zou haast geneigt zijn om te zeggen; "als er één .... dan ....", maar achteraf gezien zijn ze niets erger dan hun opvolger. Maar feit is wél dat GRM-Expertise het kennelijk liever op de mens af speelt dan zich te houden aan dat wat er werkelijk ligt. Zo schroomde men zich al helemaal niet om de vriendschap met de overleden motorvriend op een weegschaal te leggen, als een van de pogingen om mijn integriteit te kunnen betwisten. Ook bediende men zich graag van zogenaamde "anonieme" bronnen. Tja, dan snap je wel dat men héél erg ver kan gaan met valse beschuldigingen en plegen van karakter moord ! En dát is iets waar ze beslist niet vies van zijn. Ze zijn dan ook bij alle advocaten bekend en niet bepaald in positieve zin.
 • UWV
  • Wia keurinsartsen.
   • Tja, ook die kunnen er tegenwoordig wat van ! Steeds duidelijker word het dat het gewoon een ordinaire verzekeraar is en niets anders. Als bezwaren waarin men méér dan 80 punten aangeeft als zijnde; Niet besproken, niet onderzocht, verdraaiïng van feiten, klakkeloze aannames tegen specialisten adviezen in. etc. En ze krijgen dan nóg de bezwaarcommissie, rechtbank en zélfs de Hoge Raad mee, zonder dat er ook maar één punt van het bezwaar als gegrond geacht word. Mag je jezelf afvragen in wat voor bananenrepubliek we terecht gekomen zijn ? Hoe bestaat het dat je kan stellen dat iemand volledig herstelt is (nog los van alle belemmeringen) terwijl hij/zij op dat moment intern in een revalidatiekliniek verblijft ? De achter liggende gedachte dat ze notabene handelen in opdracht van de overheid, doet me helemaal gruwelen. Uiteraard komt hier over ook nog véél meer !
 • EUROclaim
  • Bemiddelaar juridische zaken.
   • Euroclaim, arboclaim, Letselcash en al die andere zijn één pot nat. Ook ik wist dat niet, maar dit zijn ordinair doorschuif organisaties die jou dossier enkel doorschuiven naar letselschaderegelaars en/of advocaten die voor jou dossier willen betalen. Die hebben meestal méér oog voor hun eigen beurs dan voor het belang van de cliënt. Als ik toen wist wat ik nu wist, was ik daar beslist weg gebleven.
 • Joosten Advocaten. (eerste belangenbehartiger)
  • Letselschade advocaat.
   • Mijn eerste ervaringen waren nog niet zo slecht. Dat begon pas toen de advocate die mijn zaak behartigde met zwangerschapsverlof ging. Dat kan natuurlijk maar vanaf dát moment ging het helemaal fout. Na haar zwangerschap is ze kenelijk alleen nog terug gekomen om enkele open staande reakties en rapporten af te maken ? Zo ook in mijn geval en kreeg ik een verslag uitgereikt van een gesprek van enkele maanden daar voor en daar stonden hele grove fouten in. Zo fout dat dit tot op heden nadelige invloed heeft gehad op de rest van het verloop van de letselschadezaak. Herhaaldelijk heb ik tevergeefs om opheldering gevraagt en aanpassing van deze belastende en niet kloppende informatie. Ook begreep men kennelijk maar niet dat terug bellen of mailen tot de minimale normen van fatsoen gerekend mogen worden. Bovendien kreeg ik het vage vermoeden dat er dingen gebeurde waar van ik niets wist. Dat werd dan ook wel bevestigt door hun opvolger, al is nog niet helemaal duidelijk wat precies omdat het dossier kennelijk niet kompleet zou zijn. Bovendien bleven ze discussiepunten voor leggen, waar jaren eerder al een duidelijk antwoord was gekomen vanuit betrokken ziekenhuis. Redenen genoeg dus om de overeenkomst destijds te ontbinden. Ook hier over later beslist meer
  • Wia advocaat.
   • Ook dit ging alles behalve naar tevredenheid. Men was er van overtuigt dat het een formaliteit was. Maar uiteindelijk werd het een drama van opeenvolgende procedures. Toen ik niet bij Hoger beroep aanwezig kon zijn omdat ik onverwacht die dag in het ziekenhuis verbleef, kreeg ik geruststellend te horen dat het geen probleem was want immers wist de advocaat wel wat hij moest doen en zou me waardig vertegenwoordigen. Yeah right !!!
    Toen ik uiteindelijk de uitspraak te horen kreeg, viel mijn bek helemaal open ! Toen ik enkele weken later voor de rechtbank stond ivm een herkeuring, verbaasde de rechter zich over het feit dat er helemaal niets gezegt werd over mijn morfinegebruik, terwijl dat in de andere zaak zo belangrijk werd geacht. Mijn advocaat kreeg een knal rode kop en stamelde dat er idd toen nadrukkelijk over gediscuseerd was en dat men er uit gekomen was en hij het daar wel bij wilde laten ???? Terwijl ik in het ziekenhuis lag, is er dus weinig spraken van goede vertegenwoordiging geweest maar een onderlinge koehandel. Ook de opmerking van de rechter dat UWV destijds toeslag óók beëindigd had maar nooit meer herstelt, werd niks mee gedaan. Toen ik de letselschadezaak bij hen weg haalde, kreeg ik doodleuk een narekening van méér dan 20.000euro. Ondanks dat vergoedingen al die tijd van voorschotten afgehouden werd én er de nodige toevoegingen aangevraagt zijn. Wat inhoud dat er slechts een passende eigen bijdrage gelevert dient te worden en de rest vanuit overheid vergoed zal worden. Bovendien dienen deze eige bijdragen voldaan te worden aan het ministerie en niet aan de advocaat. Dat leggende naast wat ze wérkelijk voor me gedaan hebben, kan je stellen dat er een hoop onrechtmatigheden hebben plaats gevonden. Uiteraard volgt hier over ook meer.
 • Letselschade Expert
  • Letselschade regelaar (tweede)
   • Toen GRM Expertise door verzekeraar op de vingers getikt werd en van de zaak afgenomen was, werd een nieuwe letselschaderegelaar aangestelt. Echter kwam men al meteen de eerste afspraak niet na. De verzekeraar had me namelijk begrip voor het feit gevraagt dat de nieuwe letselschaderegelaar zich in moest lezen. Hij achte de termijn van zeven weken wel voldoende. Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen onder enorme dwang, dat de letselschadebemiddelaar na 7 maanden op kwam draven. Totaal tegen onze verwachtingen én zijn reputatie in, had hij alle begrip en was hij enorm meegaand. Toen we hem vroegen hoe dat zo kon, antwoorde hij; Tja ik heb het afgelopen jaar enorm veel in de privé sfeer voor de kiezen gekregen en ben daar door in gaan zien dat een hoop dingen toch anders kunnen. Hij lachte schamel en vervolgde; "zeg maar dat ook ik het licht gezien heb ! WAT EEN TONEELSPELER !!!!
    Deze man heeft er werkelijk alles aan gedaan om me ten gronden te richten. Is nog niet één belofte nagekomen en heeft enorm verzaakt waar door ik nu in de omstandigheden ben beland waar ik in zit en waarom ik besloten heb om de openbaarheid te gaan zoeken.

    Deze man beloofde om een oude bedrijfsschuld af te kopen. Het resultaat was dat ik een jaar later een deurwaarder op de stoep had staan en toen ik zei dat hij bij de letselschaderegelaar moest zijn, lachte hij sarcastisch en zei; Meneer wáár ziet u mij voor aan ? We hebben één keer een aanbod tot afkoop gekregen wat werkelijk niet serieus te nemen was. We zijn nog zo netjes geweest om contact met deze man te zoeken. Maar alle brieven en telefoontjes ten spijt. De letselschaderegelaar van de verzekeraar liet in geen velden of wegen van zich horen ! Dus komen we gewoon weer bij u want met dat soort mensen willen we helemaal NIETS te maken hebben. Ik hoop dat u dat kunt begrijpen. Ja, helaas dat kon ik maar al te goed want zo doet hij het met alles en iedereen. Hij staat niet voor niets bij alle advocaten bekend als iemand die zeer onreëel is en zelden of nooit afspraken na komt, maar anderzijds van alles meent te kunnen eisen van het slachtoffer.
 • Dort Letselschade
  • Letselschaderegelaar.
   • Een compagnon binnen Van Dort Letselschade bezocht mij thuis nadat ik contact met hen had gelegt. Joosten deed weinig tot niets en als ze wat deden kwam er niets uit. Dus tijd om een ander te gaan zoeken. Ik had hun adres gekregen van een organisatie welke goede resultaten hadden met hen. Tijdens dat gesprek heb ik heel duidelijk uitgelegt hoe alles verlopen was en dat slechts de gang naar de rechter in mijn ogen een optie was. Hij benadrukte wat ik zelf al had gezegt nl; Dat de rol van Joosten Advocaten erg dubieus was etc. Afijn een héél gesprek en mijn wens om eindelijk eens een rechter er naar te laten kijken werd onderstreept, al wilde hij eerst zelf alles goed bestuderen om te zien of er niet op korte termijn alsnog een gesprek kon plaats vinden. Hij gaf me een goed gevoel en ik dacht dat eindelijk iedereen zich mocht gaan verantwoorden !

    Helaas, na twee maanden wilde Joosten Advocaten van mij bakken met geld en sloegen bij mij de stoppen helemaal door. Ik belde direct v.Dort letselschade om de letselschade expert mede te delen dat ik nu toch echt een kort geding aangespannen wilde zien. Toen deze er niet was en de secretaresse de boodschap aan wilde nemen, vertelde ik haar dat ik het helemaal zat was en dat de expert meteen alle partijen voor de rechter moest dagen. De reactie die toen gegeven werd, was wel de laatste die ik had kunnen bedenken. Wat bleek ........

    De letselschaderegelaar had me besodemieterd en bleek helemaal geen advocaat te zijn. Wat heet.....binnen heel dat kantoor is niemand werkzaam die advocaat is ?
    Het geheel kreeg een nog véél verrassendere wending toe deze zelfde man een complot gesmeden had met de hier onder genoemde dame van Sofiad. Toen ik hem namelijk mededeelde dat ik onze overeenkomst per directe beëindigde, bleek het eerder onmogelijke, wél meteen mogelijk.

    NU kon hij eerder op geen enkele wijze in contact komen met de dame van Sofiad, nú lukte het meteen ! Het resultaat was dat zij onderling het nodige bekonkelt hadden en ik een brief kreeg van Sofiad dat overstappen naar een andere letselschaderegelaar, mijn zaak geen goed zou doen. Nee, zij zou alles zo snel mogelijk laten afkopen ???? (zie verder onder Sofiad "realiteit")

    Uiteindelijk weigert hij het dossier terug te geven, omdat hij vind dat hij geld van me moet hebben ? Ja en niet bepaalt weinig en WAAR VOOR ?
    Voor de twee keer dat hij langs geweest is en me notabene op het verkeerde been heeft gezet met alle gevolgen van dien ? Voor die paar brieven en/of telefoontjes die gepleegt zijn ? Uiteraard vind ik dat iedereen moet krijgen wat hem/haar toe komt. Dit betekend echter wél dat de reële nota MIN gelede schade, het uit te keren óf terug te ontvangen bedrag moet zijn. En niet ff doodleuk vangen voor het aanrichten van schade om anders de schade nóg groter te maken, door een dossier niet af te staan !

    Achja, het zegt meer over hen dan over mij, toch ?
 • Sofiad
  • Sociale & Fiscale advisering
   • Dit kantoor werd door ons zelf ingeroepen om mij te helpen met de praktische boekhouding. Gewoon iemand die eens per week of per twee weken over mijn schouder mee kijkt. De dame I.P. , kwam op gesprek en adviseerde om vrijwillig financiëel beheer aan te gaan. Echter was dat niet wat ik wilde omdat ik dat te drastisch vond en mijn situatie niet vanuit eigen onvermogen ontstaan was maar door tekortdoening van tegenpartij en onterechte declaraties van een advocaat die enkel vertragend handelde en fikse steken heeft laten vallen. Uiteindelijk werd er van alles en nog wat bekeken en besproken en werd vrijwillige bewindvoering geadviseerd. Echter ook nu weer reageerde ik heftig en wilde ik het niet, maar mw.I.P. wist me er van overtuigen dat dit het beste was voor het gezin en dat ik hiermee tóch alle zeggenschap zou blijven houden. Niets werd zonder mijn instemming gedaan. Uiteindelijk ben ik akkoord gegaan.

    Maar vervolgens werd me enkele weken later bewindvoering voor gelegt. Dat zou nóg steeds het zelfde betekenen dat ik overal zelf het laatste woord in zou houden. Het grootste en enige verschil was dat we dan niet zelf opstartkosten en maandelijke vergoeding hoefde te betalen omdat dit door de overheid werd vergoed. De letselschadezaak zou er helemaal buiten gehouden worden net als de kinderbijslag etc. Ook zouden we zelf altijd het laatste woord behouden en als er grotere geldbedragen binnen kwamern zou éérst gekeken worden of we het geld niet ergens anders voor nodig hadden. Het was immers geen opgelegde bewindvoering.

    Realiteit:
    Rechter sprak zonder enig wederhoren, bewind over ons uit.

    De realiteit werd ineens keihard en heel pijnlijk duidelijk en totaal anders dan ons was voor gehouden !

    De dame was nóóit bereikbaar, belde en/of mailde niet terug.
    Communicatie bleek op geen enkele wijze mogelijk ?
    Als ik al een reactie kreeg dan was die vijandig en beantwoorde op geen enkele wijze mijn neer gelegde vraag of vragen.
    Afspraken werden niet nagekomen en zelfs betwist.
    Bovendien deed ze maar wat !
    Onterechte schulden werden ons opgedrongen het méést verbazende is nog dat we ineens schuld hadden bij Sofiad en deze werd dan ook driftig van ons inkomen ingehouden ???

   • Het hele letselschade gebeuren doet me heel; veel verdriet, maar dat staat in schril contrast ten opzichten van wat de letselschaderegelaar van v.Dort samen met I.P. van Sofiad me flikken !
   • Samenspan letselschaderegelaar en bewindvoerster

    Nóg erger werd het toen ik de letselschaderegelaar schriftelijk mede gedeelt had dat ik mijn dossier terug wilde, daar er in de ander half jaar dat hij nu bezig was, helemaal NIETS gedaan was ! De maat was voor mij pas écht goed vol toen hij voor de zoveelste keer moeilijk begon te doen over een kortgeding zoals ik dat verlangde, want er waren nog zó veel vragen onbeantwoord volgens hem. Dus daar was de tijd nog niet voor !
    Hoezo niet ???
    Ondertussen hebben ze mijn gezin al méér dan een jaar uit lopen hongeren, waarom ?
    Omdat men dan hoopte dat ik alsnog akkoord zou gaan met het eerdere idiote voorstel tot afkoop wat slechts uitstel van executie van 3 tot 4 jaar zou betekenen ?

    Toen ik hem vroeg welke vragen dat waren, én er voor de zoveelste keer het zelfde te horen kreeg, werd ik behoorlijk pissig !
    Die zelfde dilemma's noemde hij een jaar eerder óók al en wát is er zo moeilijk als even een dossier opvragen in een ziekenhuis ?
    Ik liet hem weten dat dit soort zaken binnen één week te regelen zijn en
    besloot zélf in aktie te komen.
    Ik vroeg de gegevens op van vóór het ongeluk en kreeg deze binnen twee weken toegezonden met een bijgevoegderapportage waar uit bleek dat die rapporten sinds augustus 2005 tót nu, al minstens vier maal verstrekt waren !
    Hoezo met smoesjes de boel rekken ?
    Óf had hij in die afgelopen ander half jaar tijd, nog niet één keer de moeite genomen om zich te verdiepen ?

    Feit is in ieder geval dat ik mijn vertrouwen opgezegt had en het dossier zo snel mogelijk terug wilde. Zo kon ik een échte advocaat tenminsten meteen een kortgeding op laten starten tegen tegenpartij om hen alsnog van hun verplichtingen te doen doordringen. Maar al direct de volgende dag lag er een brief in de bus van de bewindvoerster. Ineens wist ze ons te vinden ??

    Je raad het al, ik had het recht niet om de overeenkomst te ontbinden daar ik onder bewindvoering stond. Zij achte het niet in mijn voordeel dat er een andere letselschaderegelaar de zaak over zou nemen. Zij zou samen met de letselschaderegelaar een gesprek aan gaan met de verzekeraar om de zaak af te kopen.
    YEAH RIGHT..... OVER MIJN LIJK !
  • Ontbinding

   Uiteraard hebben we direct beroep aangetekend bij de rechtbank ter ontbinding. In de eerste plaats om van dat bedrieglijke bewind af te komen en in de tweede plaats om eindelijk de verzekeraar eens goed ter verantwoording te laten roepen door de rechtbank want als het aan verzekeraar zélf ligt, zien ze je liever nóg verder kapot gaan dan dat ze je geven waar je werkelijk recht op hebt.

   Alsof IK er om gevraagt hem dat mijn leven naar de kloten werd gereden door een ander !!

   Uiteraard is die bedrieglijke bewindvoering direct weer opgeheven. Maar méér daar over kan je elders op de site lezen.
   Het is nu wachten op de dossiers van Sofiad en v.Dort om eindelijk alles eens goed aan te pakken en af te handelen.
   Maar zolang zij blijven weigeren, zal ik niet veel kunnen doen.
   Uiteraard krijgen ook zij van mij de rekening gepresenteerd en die zal vrees ik voor hen, méér bedragen dan hun eigen belachelijke rekeningen voor het veroorzaken van nóg meer leed.

Hoe het ook gegaan is.
Uiteindelijk is er maar één partij die alles had kunnen voorkomen
en als zodanig dan ook hoofdverantwoordelijke is en dat is en blijft De Verzekeraar.
Als zij tijdig hadden bevoorschot dan had dat zowel hen zelf als ook mij enorme kosten bespaard. Daar naast hadden ze me een hoop ellende bespaard én had ik een eerlijkere kans gehad bij mogelijk herstel want dát traject kan ik alsnog geheel over doen !

Feitelijk zouden zij moeten zeggen; Wij nemen ALLES van je over en regelen dat alsnog rechtstreeks met alle betrokkenen zodat IK eindelijk eens voor de volle honderd procent mezelf kan storten op mijn lichamelijke problematieken !

Stand van zaken per september 2013

 • Gelukkig id het gevecht met het UWV beëindigd.
 • De bewindvoerder heeft uitstel gekregen tot eind september dus ik verwacht daar ook binnen niet al te lange tijd een uitspraak over van de rechter.
 • Hopelijk eindigd hier de letselschadezaak ook, al zullen ze me nog wel wat verder tegemoed moeten komen want ik wil graag van ze af maar niet met behoud van schulden welke zij hadden kunnen voorkomen.
 • Inmiddels ben ik aan een geheel nieuw revalidatietraject begonnen en hoop ik me daar volledig in te kunnen storten.
 • De vorderingen met mijn boek, zullen hier door even op een plankje blijven liggen.
 
Laatste Update: 28 augustus 2011

NEW NEW NEW

Mijn laatste nieuwe initiatief is WikiTotall. Wikipedia letsel en letselschade

Whiplash Lotgenoten

Na een periode van bezinning, heb ik op 8 aug. 2008, besloten om het beheer van whiplashinformatie.nl geheel over te nemen. Om het voortbestaan van deze lotgenoten site óók voor de toekomst te kunnen blijven garanderen !

Onder de loep genomen !

Onder de loep ! Hier zijn acties / reacties te lezen van z.g. professionals. Noem het vreemd, absurd, crimineel of hoe je maar wilt. Feit is dat het genoeg zegt over de huidige maatschappij waar in we leven !

 

Copyright motorongeval.nl 2009. All Rights Reserved.
design and co-established by: modern-designer.nl